Przejdź do treści strony

Gmina Leśnica

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica”

Leśnica, dnia 18 stycznia 2018 roku

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LEŚNICY

o uchwaleniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu uchwały nr XXXVI/189/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica”. Powyższa Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. poz 3249
i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Z treścią „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica” oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, 47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Łukasz Jastrzembski

BURMISTRZ LEŚNICY

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica”.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-01-2018
  przez: Jacek Czok
 • opublikowano:
  18-01-2018 14:37
  przez: Marcin Mond
 • zmodyfikowano:
  18-01-2018 14:40
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
  odwiedzin: 927
Dane jednostki:

Gmina Leśnica
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl