Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica”

Leśnica, dnia 18 stycznia 2018 roku

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LEŚNICY

o uchwaleniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu uchwały nr XXXVI/189/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica”. Powyższa Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. poz 3249
i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Z treścią „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica” oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, 47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Łukasz Jastrzembski

BURMISTRZ LEŚNICY

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica”.pdf