Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 23/2017/ROL z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 12 września 2017 roku

Protokół Nr 23/2017/ROL

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w dniu 12 września 2017 roku

 

Obecni; wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Stan i remonty dróg polnych – komisja wyjazdowa.
  2. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Rudolf Gajda – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poinformował, iż w trakcie dzisiejszej wizytacji członkowie komisji zapoznają się ze stanem technicznym następujących dróg polnych tj.:

-  drogą dojazdową do gruntów rolnych pomiędzy miejscowościami Łąki Kozielskie i Lichynia, - drogą Lichynia – Morycek,

-  drogą transportu rolnego w miejscowości Czarnocin tj. odcinek drogi, który prowadzi do lasu

   w kierunku do Lichyni,

- wyremontowanym odcinkiem drogi łączącej miejscowość Czarnocin z Dolną,

- odcinkiem drogi transportu rolnego pomiędzy miejscowościami  Niwki – Wysoka,

- drogą polną w miejscowości Leśnica zlokalizowaną po lewej stronie na wyjeździe

  w kierunku Lichyni.

  Pan Marian Gorgosch tytułem wstępu nadmienił, iż na terenie gminy Leśnica grunty o użytkach drogowych stanowią 210 kilometrów. Są to drogi utwardzone i użytki drogowe (gruntowe).

Następnie poinformował, iż w wielu przypadkach przy realizacji przebudowy dróg gruntowych ograniczeniem jest zapis wynikający z planu zagospodarowania przestrzennego, który nakazuje stosować parametry określone w tym dokumencie. Przykładem takiego zapisu był remont drogi na odcinku drogi transportu rolnego pomiędzy miejscowościami Niwki – Wysoka w ramach odbudowy po nawalnych deszczach. W tym przypadku został wyremontowany tylko odcinek drogi o długości 800 metrów i szerokości trzech metrów jezdni, a pozostały odcinek nie z uwagi na uwarunkowania określone zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, które przewidują szerokość jezdni sześć metrów.  Zaznaczył, iż aby złożyć wniosek o dofinansowanie do Funduszu Odbudowy Gruntów Rolnych to zadanie musi obejmować budowę lub przebudowę. Remonty nie są dofinansowane.

Ponadto Pan Gorgosch nadmienił, iż obecnie trwają prace związane z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy miejscowościami Lichynia i Łąki Kozielskie. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości około 1,3 km.

Przedmiotowe zadanie zostanie sfinansowane  ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 331 750,00 złotych, a całkowita wartość zadania wyniesie prawie 670 000,00 złotych.

W wyniku wizytacji dróg polnych w dniu 12 września br.  członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdzili, iż:

-  zasadnym byłoby dokończenie przebudowy pozostałego odcinka drogi na długości około 1  300 metrów pomiędzy miejscowościami Łąki Kozielskie – Lichynia co doprowadziłoby do poprawy komunikacji na tym ciągu drogi, a w szczególności usprawniony zostałby dojazd do gruntów rolnych,

- droga Lichynia – Morycek wymaga poprawy nawierzchni na całej długości tej drogi z uwagi na występujące ubytki w nawierzchni (powierzchniowe utrwalenie),

- z uwagi, iż droga transportu rolnego w miejscowości Czarnocin była budowana ponad 20 lat temu, obecnie wymaga remontu już na całej długości,

- uzasadnionym byłby remont pozostałego odcinka drogi Wysoka – Niwki jednak z uwagi na uwarunkowania planu zagospodarowania przestrzennego remont tej drogi należy odłożyć w czasie tj. do momentu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto członkowie komisji zwrócili uwagę na zły stan techniczny drogi polnej w miejscowości Leśnica, a  zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi powiatowej w kierunku do Lichyni po lewej stronie.  Stwierdzono, iż przedmiotowy odcinek wymaga poszerzenia zjazdu i pogłębienia rowów będących w kompetencji starostwa strzeleckiego oraz przebudowy nawierzchni na odcinku ok. 200 metrów bieżących.

Ponadto podkreślono, iż zadawalający jest stan techniczny drogi łączącej miejscowość Czarnocin z Dolną, która w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych została oddana do użytku w ubiegłym roku.

 

Ad. pkt 2

Nie poruszono innych spraw.

 

Protokołowała

Gizela Ploch

PDFProtokół Nr 23/2017/ROL z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 12 września 2017 roku.pdf