Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.263.2017 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.263.2017

Burmistrza Leśnicy

z dnia 24 maja 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Leśnicy

 

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730)  zarządza się, co następuje:

     § 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 0050.5.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy, zmienionym Zarządzeniem Nr 0050.19.2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 0050.53.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 0050.91.2015 z dnia 7 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 0050.133.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. i Zarządzeniem Nr 0050.168.2016 z dnia 30 maja 2016 r.  wprowadza się następującą zmianę:

załącznik nr 2 do regulaminu (etatyzacja w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Leśnicy) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2017 roku.

 

BURMISTRZ

/-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.263.2017 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy.pdf
PDFEtatyzacja.pdf