Przejdź do treści strony WCAG

INFORMACJA dla wyborców głosujących podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. o zmianie czasu na „zimowy”

Informuje się wyborców, którzy będą chcieli głosować w trakcie pierwszej godziny po otwarciu lokalu wyborczego, iż winni wziąć pod uwagę zmianę czasu na „zimowy”, która nastąpi w dniu 25 października br. (zmiana z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00).