Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.388.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ.