Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian strony

 1. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica w roku 2021”
  Data modyfikacji: 24-09-2021 13:49
 2. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Modernizacja drogi gminnej nr 105896 O, ul. Ogrodowa w Lichyni”
  Data modyfikacji: 23-09-2021 10:01
 3. ZARZĄDZENIE NR 120.14.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2021 roku w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy w miesiącu październiku 2021 roku
  Data utworzenia: 23-09-2021 10:02
 4. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy
  Data modyfikacji: 21-09-2021 13:49
 5. Zarządzenie Nr 0050.412.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 21 września 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Data utworzenia: 21-09-2021 09:47
 6. ZARZĄDZENIE Nr 120.13.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
  Data modyfikacji: 10-09-2021 12:34
 7. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok
  Data modyfikacji: 08-09-2021 10:10
 8. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Data modyfikacji: 03-09-2021 12:06
 9. UCHWAŁA NR XXXI/202/21 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data utworzenia: 03-09-2021 12:04
 10. UCHWAŁA NR XXXI/204/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022 – 2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
  Data utworzenia: 02-09-2021 12:01