Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian strony

 1. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "„Budowa sieci gazu podwyż. ś/c DN500 stal w miejscowości Leśnica (gazociąg realizacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)”
  Data utworzenia: 07-07-2022 09:33
 2. Ogłoszenie Syndyka masy upadłości o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Lichynia
  Data modyfikacji: 07-07-2022 08:29
 3. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica"
  Data modyfikacji: 01-07-2022 13:06
 4. ZARZĄDZENIE Nr 0050.581.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 1 lipca 2022 r. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
  Data utworzenia: 01-07-2022 11:08
 5. Imienny wykaz głosowań radnych - XLI sesja Rady Miejskiej w Leśnicy
  Data utworzenia: 30-06-2022 15:24
 6. UCHWAŁA NR XLI/283/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. Leśnicko-Ujazdowski Klaster Energii
  Data modyfikacji: 30-06-2022 15:21
 7. UCHWAŁA NR XLI/282/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji w roku 2022 projektu partnerskiego „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w obszarze wsparcia uchodźców z Ukrainy
  Data utworzenia: 30-06-2022 15:17
 8. UCHWAŁA NR XLI/281/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Leśnica zadania publicznego pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”
  Data utworzenia: 30-06-2022 15:15
 9. UCHWAŁA NR XLI/280/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Leśnica
  Data modyfikacji: 30-06-2022 15:13
 10. UCHWAŁA NR XLI/279/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
  Data utworzenia: 30-06-2022 15:11