Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA Nr XXXIX/223/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego

UCHWAŁA Nr XXXIX/223/06

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 6 marca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) oraz po spełnieniu wymogu z art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy, uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie w Gminie Leśnica języka niemieckiego, jako języka pomocniczego, używanego obok języka urzędowego przed organami gminy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/190/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

        Leśnicy

                                                                                 mgr inż. Ryszard Froń

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Lidia Kremser-Tomeczek
za treść odpowiada: Róża Nizioł
data wytworzenia: 06.03.2006 r.