Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 38/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej

Zarządzenie Nr 38/05

Burmistrza Leśnicy

z dnia 18 maja 2005 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi

gminnej jednostki organizacyjnej

                                                        

 

 

        Na podstawie art.47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568

oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 ) Burmistrz Leśnicy

zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. Udziela się Panu Andrzejowi Iwanowskiemu – dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy – pełnomocnictwa do występowania w imieniu gminy w zakresie ustalonym w załączniku do zarządzenia.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Leśnicy

 

        mgr inż. Hubert Kurzał

informację wytworzył(a): Róża Nizioł
za treść odpowiada: Róża Nizioł
data wytworzenia: 18.05.2005 r.


DOCzał. do Nr 38.doc