Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 24/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia dnia wolnego od pracy i zajęć dydaktycznych

ZARZĄDZENIE NR 24/05

Burmistrza Leśnicy

z dnia 5 kwietnia 2005 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia dnia wolnego od pracy i zajęć dydaktycznych

 

 

            Odpowiadając na apel Rządu RP wzywający przedstawicieli władz samorządowych oraz pracodawców do ogłoszenia piątku 8 kwietnia br. dniem wolnym od pracy w podległych im lub w zarządzanych przez nich instytucjach i zakładach, który umożliwi pracownikom oraz nauczycielom i uczniom godne uczczenie pamięci Jana Pawła II oraz Jego wspólne pożegnanie, Burmistrz Leśnicy zarządza, co następuje:

 

§ 1.  Ogłaszam dzień 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych we  wszystkich placówkach szkolnych i pozaszkolnych na terenie miasta i gminy Leśnica.

 

 

§ 2.  Zobowiązuję dyrektorów placówek oświatowych do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia w tym dniu właściwej opieki wszystkim uczniom.

 

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Leśnicy

                                                                                          mgr inż. Hubert Kurzał

informację wytworzył(a): Róża Nizioł
za treść odpowiada: Róża Nizioł
data wytworzenia: 5.04.2005 r.