Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 17/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli

Zarządzenie Nr 17 / 05

Burmistrza Leśnicy

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli

 

 

Na podstawie § 29 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 a i ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy (załącznik do Zarządzenia Nr 53/04 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 lipca 2004 r. ) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.   1. W Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji przeprowadzić w dniach 18 i 21 marca
2005 r. kontrolę.

 

            2. Kontrolą objąć należy:

- realizację budżetu jednostki w roku 2004 oraz w miesiącach styczniu i lutym  roku 2005,

- stan należności i wierzytelności,

- wykorzystanie urlopów pracowniczych oraz listę obecności pracowników.

 

 

§ 2.  1. Kontrolę przeprowadzi zatrudniony na Stanowisku do spraw Kontroli Urzędu Miejskiego podinspektor Piotr Lubczyk.

            2. Kontrolę przeprowadzić należy zgodnie z zasadami kontroli wewnętrznej ustalonymi w Regulaminie kontroli. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Leśnicy

                                                                                          mgr inż. Hubert Kurzał
informację wytworzył(a): Dorota Kwoczała
za treść odpowiada: Róża Nizioł
data wytworzenia: 17.03.2005 r.