Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 26/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Zarządzenie nr 26/05

Burmistrza Leśnicy

z dnia 7 kwietnia  2005 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z punktem IV ust. 3 programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie stałego doradztwa rolnego w składzie:

Piontek Waldemar       - Przewodniczący Komisji

            Grabowska Monika     - Członek

            Gola Edyta                  - Członek.

 

 

 

§ 2. 1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w gminie Leśnica w roku 2005 r.

 

2. Komisja przeprowadzi konkurs i rozpatrzy złożone oferty dnia 18 kwietnia 2005 r. o godz. 16.00.

 

3. Komisja dokona wyboru oferty i sporządzi protokół z przeprowadzonego postępowania.

 

4. Wybraną ofertę wraz z uzasadnieniem wyboru Komisja przedkłada Burmistrzowi.

Wybór oferty zatwierdza Burmistrz.

 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

                                                                                  Burmistrz Leśnicy

                                                                                 

                                                                                  Hubert Kurzał

informację wytworzył(a): Edyta Gola
za treść odpowiada: Edyta Gola
data wytworzenia: 07.04.2005 r.